چاپ خبر
دبیرستان (دوره اول)دخترانه هاجر شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵
توزیع قرص اهن
در تاریخ 1395/8/4مدرسه اولین توزیع خود را بر گزار کرد و چند نفر از دانش اموزان مسئول توزیع قرص اهن شدند.
برای جلو گیری از برخی بیماری ها باعث شد تا چند نفر از دانش اموزان در یک روز مشخص از هفته قرص اهن را بین دانش اموزان توزیع کنند . دانش اموزان در تاریخ 1395/8/4اولین توزیع کننده قرص اهن بودند .
انتهای پیام/.