چاپ خبر
دبیرستان (دوره اول)دخترانه هاجر شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵
اموزش خانواده
در تاریخ 1395/8/2توسط سر کار خانم رضا زاده و دبیران جلسه ای بر مبنای اموزش خانواده و دانش اموزان بر گزار شد
در تاریخ 1395/8/2جلسه ای بر مبنای اموزش خانواده توسط سر کار خانم رضازاده (کار شناس هسته مشاوره آموزش و پرورش )بر گزار شد. در این جلسه علاوه برصحبت های خانم رضا زاده ،دبیران (خانم کشمیری،پورباقر،مجیری و مدیر مدرسه سرکار خانم حاجی هادی در مورد  برنامه ریزی دانش آموزان رعایت نظم در مدرسه ،شرح نمرات مدرسه دانش اموزان هم و برخی دیگراز موضوعات پرداختند .
انتهای پیام/.