امتحان آنلاین
 

زبان

1. نمره منفی ندارد .
2. 10 سوال را در 10 دقیقه جواب دهید.
3. این آزمون برای کلاس دوم است.