تصویر گردان
 
 
 
 
   
بخش های محور 1
 

محور6 : ارتقای سلامت، تربیت بدنی، پیشگیری و ایمنی

ملاک ارزیابی 1

تدوين برنامه عمل

ملاک ارزیابی 2

پایش و بهبود عملکرد

ملاک ارزیابی 3

ارتقای بهداشت عمومی مدرسه

ملاک ارزیابی 4

فراهم سازي  شرایط ایمن در مدرسه

ملاک ارزیابی 5

زيبا سازي و نشاط فضاي فيزيكي مدرسه

ملاک ارزیابی 6

ارتقاي سطح  ارتباط صميمانه و احترام آميز ميان دانش ­آموزان، كاركنان و اوليا

ملاک ارزیابی 7

پيشگيري ازآسيب ­هاي اجتماعي در مدرسه

ملاک ارزیابی 8 توسعه­ ي تربيت بدني و فعاليت­هاي ورزشي در مدرسه