تصویر گردان
 
 
 
 
   
بخش های محور 1
 

محور5 : توسعه مشارکت اولیا در امور مدرسه

ملاک ارزیابی 1

تدوين برنامه عمل

ملاک ارزیابی 2

پایش و بهبود عملکرد

ملاک ارزیابی 3

فراهم آوردن  زمینه ­ي  مناسب مشارکت اولیا

ملاک ارزیابی 4

استفاده بهینه ازمشارکت اولیا درزمینه­ های (علمی، تخصصی، فنی، اقتصادی و..)

ملاک ارزیابی 5

ارتقای سطح دانش واطلاعات اولیا و ارايه­ ي خدمات آموزشی- مشاوره ­ای

ملاک ارزیابی 6

شناسايي و بهره­ گيري  ازمشاركت­ هاي برون سازماني

ملاک ارزیابی 7

ايجاد ساز و كارهاي تشويقي براي اوليا در جهت افزايش مشاركت آنان در بخش­هاي برنامه ­ريزي ، اجرايي و ارزيابي